Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Nam đài đến ngày 14/03/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

48 ( 4 Lần ) Tăng 1
01 ( 3 Lần ) Không tăng
05 ( 3 Lần ) Tăng 1
06 ( 3 Lần ) Không tăng
11 ( 3 Lần ) Không tăng
31 ( 3 Lần ) Tăng 2
34 ( 3 Lần ) Tăng 2
42 ( 3 Lần ) Tăng 1
75 ( 3 Lần ) Tăng 2
79 ( 3 Lần ) Không tăng
90 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 6 Lần ) Không tăng
68 ( 6 Lần ) Giảm 1
78 ( 6 Lần ) Tăng 1
95 ( 6 Lần ) Tăng 1
00 ( 5 Lần ) Giảm 1
34 ( 5 Lần ) Tăng 2
37 ( 5 Lần ) Không tăng
56 ( 5 Lần ) Giảm 1
72 ( 5 Lần ) Không tăng
75 ( 5 Lần ) Tăng 2
76 ( 5 Lần ) Không tăng
79 ( 5 Lần ) Tăng 1
80 ( 5 Lần ) Không tăng
83 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

11 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
42 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
48 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 10 ngày )
25      ( 9 ngày )
60      ( 9 ngày )
97      ( 9 ngày )
51      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 0
0 9 Lần 0
9 Lần 2
1 11 Lần 1
7 Lần 1
2 9 Lần 1
11 Lần 1
3 10 Lần 2
15 Lần 2
4 9 Lần 0
8 Lần 1
5 16 Lần 5
9 Lần 2
6 13 Lần 5
14 Lần 0
7 8 Lần 1
12 Lần 1
8 10 Lần 4
8 Lần 0
9 13 Lần 3