Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
10
   3.33% (3 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   3.33% (3 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   5.56% (5 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   3.33% (3 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến ngày 08/03/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

58 5 Lần Tăng 2
08 3 Lần Giảm 1
10 3 Lần Giảm 1
20 3 Lần Tăng 1
91 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

58 6 Lần Tăng 2
00 5 Lần Không tăng
08 5 Lần Không tăng
55 5 Lần Không tăng
04 4 Lần Không tăng
10 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
69 4 Lần Không tăng
78 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 11 Lần Tăng 1
10 10 Lần Không tăng
58 10 Lần Tăng 2
79 10 Lần Giảm 1
02 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Giảm 1
16 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
47 8 Lần Không tăng
54 8 Lần Không tăng
55 8 Lần Không tăng
77 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Giảm 1
94 8 Lần Không tăng
96 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

20 (2 Ngày) (3 lần)
30 (2 Ngày) (2 lần)
62 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

73      26 lần
97      23 lần
31      19 lần
41      17 lần
01      16 lần
22      15 lần
42      15 lần
53      15 lần
52      14 lần
66      14 lần
28      12 lần
34      12 lần
11      11 lần
80      11 lần
24      10 lần
93      10 lần
95      10 lần
50      9 lần
67      9 lần
81      9 lần
39      8 lần
83      8 lần
54      7 lần
89      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 16 Lần 5
14 Lần 4
1 7 Lần 3
8 Lần 3
2 8 Lần 4
10 Lần 5
3 7 Lần 2
8 Lần 1
4 6 Lần 1
8 Lần 1
5 7 Lần 1
9 Lần 1
6 12 Lần 4
8 Lần 1
7 5 Lần 3
6 Lần 2
8 14 Lần 4
8 Lần 1
9 8 Lần 1